Mã slide : IP015

Màu chủ đạo : đỏ

Phong cách: Thu hút

https://download.slide.com.vn/file/d/1eEb7wlGNsiPeF0Fp8xCenvQyKI2ZkwLx/view?usp=sharing