Mã slide : KD004

Màu chủ đạo : Cam pastel

Phong cách: Sang trọng, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1HCkSOtSzNLM9sajNKUggk1rHnQ7_nMau/view?usp=sharing