Mã slide : IP011

Màu chủ đạo : Xanh, tím

Phong cách: Ấn tượng

https://download.slide.com.vn/file/d/1iYy-P6B08EgklnCSL2lrYbU3FVftzn8o/view?usp=sharing