Mã slide : IP001

Màu chủ đạo : đỏ, cam, xanh

Phong cách: Hiện đại

https://download.slide.com.vn/file/d/1zpwAu4l9oylx97ElihpVTGcsVcVnvZdH/view?usp=sharing