Mã slide : IP004

Màu chủ đạo : xanh, đỏ, xám

Phong cách: Nổi bật

https://download.slide.com.vn/file/d/1UzCeur1J1YyGBWFYpl8PGfPKV19ppeiV/view?usp=sharing