Slide inforgraphics nhiều màu nổi bật

Mã slide : IP004

Màu chủ đạo : xanh, đỏ, xám

Phong cách: Nổi bật

https://download.slide.com.vn/file/d/1UzCeur1J1YyGBWFYpl8PGfPKV19ppeiV/view?usp=sharing

  Slide dịch vụ y tế màu pastel gần gũi

Leave a Comment

You cannot copy content of this page