Mã slide : IP005

Màu chủ đạo : xanh, đỏ, xám

Phong cách: Bắt mắt

https://download.slide.com.vn/file/d/15XYlx5fBNLTNhffpJM0aq09Uzbgx9T8y/view?usp=sharing