Slide inforgraphics dịch vụ y tế màu xanh gần gũi

Mã slide : IP006

Màu chủ đạo : xanh

Phong cách: Gần gũi

https://download.slide.com.vn/file/d/1kGWLnksiXeUMdUjJC9Oj0jRTr3r6ddnl/view?usp=sharing

 

  Slide trò chơi dạy học cho bé màu sắc dễ thương

Leave a Comment

You cannot copy content of this page