Mã slide : IP014

Màu chủ đạo : Xanh lá

Phong cách: Nổi bật

https://download.slide.com.vn/file/d/1XQ91MS4IHSDX1bE7TTduE5a0oX5Cjfah/view?usp=sharing