Mã slide : IP009

Màu chủ đạo : Xanh biển

Phong cách: Nhẹ nhàng, gần gũi

https://download.slide.com.vn/file/d/1lAlrrWSutGLF4bKGeFyDRx5FLU4UamX0/view?usp=sharing