Mã slide : IP010

Màu chủ đạo : Trắng

Phong cách: Đơn giản, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1gcLb8HQcn9UgWP_2nskjzF74Jfp4LEkW/view?usp=sharing