Mã slide : IP002

Màu chủ đạo : Xanh lá

Phong cách: Nổi bật, năng động

https://download.slide.com.vn/file/d/18yLeMrtdWFC2ieNy0Uxxx2uHRi1ZsagP/view?usp=sharing