Mã slide : IP007

Màu chủ đạo : đỏ, cam, xanh

Phong cách: Thu hút

https://download.slide.com.vn/file/d/1g7oGfHbgjXI2A9cAL-SdIYf5jpsz7J6s/view?usp=sharing