Slide infographics chủ đề giáng sinh thu hút

Mã slide : IP003

Màu chủ đạo : xanh, đỏ

Phong cách: thu hút

https://download.slide.com.vn/file/d/1DBl7Ky5l58mfjTZB_-C_eYJ54__VEzNs/view?usp=sharing

  Slide giới thiệu công ty xây dựng màu xanh năng động

Leave a Comment

You cannot copy content of this page