Mã slide : IP003

Màu chủ đạo : xanh, đỏ

Phong cách: thu hút

https://download.slide.com.vn/file/d/1DBl7Ky5l58mfjTZB_-C_eYJ54__VEzNs/view?usp=sharing