Mã slide : IP013

Màu chủ đạo : xanh, đỏ, vàng

Phong cách: sáng tạo

https://download.slide.com.vn/file/d/1-yXw6No5ahweCPK_I8OHG2oALkrwUXxD/view?usp=sharing