Mã slide : IP012

Màu chủ đạo : xanh, đỏ, vàng, tím

Phong cách: thu hút

https://download.slide.com.vn/file/d/13QfjCc65n426c-SjEoVHyhPUDArlsTB2/view?usp=sharing