Slide hướng dẫn cách tạo bài thuyết trình hồng xanh hiện đại

Mã slide : C010

Màu chủ đạo : Hồng, xanh pastel

Phong cách: Hiện đại