Slide hướng dẫn cách tạo bài thuyết trình hồng xanh hiện đại

Mã slide : C010

Màu chủ đạo : Hồng, xanh pastel

Phong cách: Hiện đại

  Slide hồ sơ thầu cung cấp thiết bị điện tử màu xanh - đen năng động nổi bật

Leave a Comment

You cannot copy content of this page