Mã slide : Mp016

Màu chủ đạo : Vàng pastel

Phong cách: Dễ thương, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/16Wh_ofVp6JZBYE4dnqTMM3G6IeceMlOF/view?usp=sharing