Mã slide : M010

Màu chủ đạo : xanh, tím, vàng

Phong cách:  sáng tạo

https://www.youtube.com/watch?v=Yz9PWC61MMI