Mã slide : MP009

Màu chủ đạo : Màu pastel

Phong cách: Nhẹ nhàng, gần gũi

https://download.slide.com.vn/file/d/1kwgY306J2LQTuG6JDCaXUrY9rKP2XQqI/view?usp=sharing