Mã slide : KD015

Màu chủ đạo : Pastel

Phong cách: trẻ trung, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1v9UMyb6Z-FXByBwHFb4IkuIXIBPRFxmZ/view?usp=sharing