Mã slide : MP001

Màu chủ đạo : Hồng pastel

Phong cách: Sang trọng, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1gwzhFTYVIdDvp_TZpxhA5X8WkWMyBbQx/view?usp=sharing