Mã slide : Mp007

Màu chủ đạo : Hồng phấn

Phong cách: Tươi sáng, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1EUzH1dJAhts-HY2ohfCR2T1f2rf1e5c-/view?usp=sharing