Mã slide : KD014

Màu chủ đạo : Xanh dương

Phong cách: Đơn giản, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1pmVUr7YeUIctFcKpIgNy8waitXC1zZgr/view?usp=sharing