Slide giới thiệu công ty tổ chức sự kiện màu pastel nhẹ nhàng

Mã slide : KD005

Màu chủ đạo : Pastel

Phong cách: Đơn giản, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1dH6mGk2AU5kAE2pvR1UPJmj1DyAZ7Lb8/view?usp=sharing

  Slide giáo dục sống không rác thải xanh trắng tinh tế

Leave a Comment

You cannot copy content of this page