Mã slide : C007

Màu chủ đạo : Hồng vàng

Phong cách: Sáng tạo