Mã slide : KD011

Màu chủ đạo : Vàng – Cam

Phong cách: Trẻ trung, nổi bật

https://download.slide.com.vn/file/d/1S8rnf4PY6mhk2HxFQCh_o9Wh-lg0TmHJ/view?usp=sharing