Mã slide : MP005

Màu chủ đạo : Màu pastel

Phong cách: Dễ thương, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1daaoTRYmoO7rY48tlbz-K1svt5Zbi9qe/view?usp=sharing