Mã slide : KD014

Màu chủ đạo : Vàng

Phong cách: Nổi bật, bắt mắt

https://download.slide.com.vn/file/d/1f9yt5MNjlozpgtsf0XVPQ1WAAfQfmZVP/view?usp=sharing