Mã slide : MK001

Màu chủ đạo : Vàng

Phong cách: Đơn giản, nổi bật

https://download.slide.com.vn/file/d/1zEaSZWh6uf70aiyt7ABEydkGmqo07EIa/view?usp=sharing