Mã slide : MK002

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Tươi sáng, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1s10rXnn3YJ44usRFpA__6oL-Qv7BDZJy/view?usp=sharing