Mã profile : FBYZ3AS

Màu chủ đạo : Cam – Trắng

Phong cách: Nổi bật, gần gũi

https://download.slide.com.vn/marka-company-profile-keynote-template-FBYZ3AS