Mã slide : 73Y94NV

Màu chủ đạo : xanh ngọc

Phong cách: ấn tượng

https://download.slide.com.vn/healthcare-medical-presentation-73Y94NV