Mã slide : KD012

Màu chủ đạo : Hồng pastel

Phong cách: Trẻ trung, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/1HCkSOtSzNLM9sajNKUggk1rHnQ7_nMau/view?usp=sharing