Mã slide : MP002

Màu chủ đạo : Màu sắc

Phong cách: Dễ thương gần gũi

https://download.slide.com.vn/file/d/18PuKYJB-slDiB7FIOPv3KwziAbb1zKfF/view?usp=sharing