Mã slide : MP010

Màu chủ đạo : Hồng pastel – Xanh dương pastel

Phong cách: Nhẹ nhàng, dễ thương

https://download.slide.com.vn/file/d/1HzRfBXnqPwdiQwd6hSZfwIBVzEjc5SK1/view?usp=sharing