Mã slide : E019

Màu chủ đạo : màu pastel

Phong cách: Sáng tạo

https://download.slide.com.vn/file/d/1G7NNfqYDezcuGSm070T6kQhFMK4WKWt0/view?usp=sharing