Mã slide : KD009

Màu chủ đạo : Cam – tím

Phong cách: Đơn giản, nhẹ nhàng

https://download.slide.com.vn/file/d/15mM7KC49Y2n-SJ3wNEQomcBS3h_-qY2p/view?usp=sharing