Mã slide : E010

Màu chủ đạo : xanh, đỏ, vàng

Phong cách: màu sắc

https://download.slide.com.vn/file/d/1H6UqDE2f-UOhYjT5SHmfEgojsKVD8Xal/view?usp=sharing