Slide luận văn nhiều màu sắc

Mã slide : E010

Màu chủ đạo : xanh, đỏ, vàng

Phong cách: màu sắc

https://download.slide.com.vn/file/d/1H6UqDE2f-UOhYjT5SHmfEgojsKVD8Xal/view?usp=sharing

  Slide chia sẻ cách quản lí thời gian màu cam nổi bật

Leave a Comment

You cannot copy content of this page