Mã slide : E006

Màu chủ đạo : vàng, đen

Phong cách: Ấn tượng

https://download.slide.com.vn/file/d/1AlogdvUy4KYu9Kpwt2gKZN0rTP7_NxBa/view?usp=sharing

 

Mã slide : E005

Màu chủ đạo : Xanh

Phong cách: Tươi mát

https://download.slide.com.vn/file/d/1PdGMRDBT7uFJK-78_LKAsxMmakPBaip1/view?usp=sharing

 

Mã slide : E005

Màu chủ đạo : tím

Phong cách: thu hút

https://download.slide.com.vn/file/d/1GBOg7ap1E3qxAz-UgJhcY9YbZNUScXyL/view?usp=sharing