Mã slide : E020

Màu chủ đạo : màu pastel

Phong cách: thanh lịch

https://download.slide.com.vn/file/d/1s1x5Y1RSvniuHQBdCbXz0cjZtyQ8ey71/view?usp=sharing