Mã slide : E019

Màu chủ đạo : màu pastel

Phong cách: gần gũi

https://download.slide.com.vn/file/d/10LeZUTh3okr-HIOrmiXQygs_Z2FgfIbD/view?usp=sharing