Mã slide : E020

Màu chủ đạo : cam đỏ

Phong cách: tươi sáng

https://download.slide.com.vn/file/d/1Rkwvb1u31jj_iU5ttsKaOeqMgjpNpKqM/view?usp=sharing