Mã slide : IP008

Màu chủ đạo : đỏ, cam, xanh

Phong cách: Sáng tạo

https://download.slide.com.vn/file/d/175pUgMOIt8LRzFTxLJS-tW69PZIi8myE/view?usp=sharing