Mã slide : E011

Màu chủ đạo : màu xanh pastel

Phong cách: cổ điển

https://download.slide.com.vn/file/d/1GJCa_PByp7XNcSWFwRiKD2hHWm_a7vJC/view?usp=sharing