Slide giới thiệu trung tâm giáo dục sáng tạo

Mã slide : E021

Màu chủ đạo : xanh pastel, vàng

Phong cách: Sáng tạo

https://download.slide.com.vn/file/d/1O9KAp_jZLuUz5Ks0PJBJg2_BU-oS3f29/view?usp=sharing

  Slide bán hàng và tiếp thị màu xanh - đen nổi bật cá tính

Leave a Comment

You cannot copy content of this page