Mã slide : E021

Màu chủ đạo : xanh pastel, vàng

Phong cách: Sáng tạo

https://download.slide.com.vn/file/d/1O9KAp_jZLuUz5Ks0PJBJg2_BU-oS3f29/view?usp=sharing