Mã slide : E016

Màu chủ đạo : màu xanh đen

Phong cách: Hiện đại

https://download.slide.com.vn/file/d/1aqxE4s6d7yUWpjhH8xhdDEWtEogvz2pS/view?usp=sharing