Mã slide : E017

Màu chủ đạo :tím, xanh

Phong cách: thu hút

https://download.slide.com.vn/file/d/1Mf-lSGHJxSQSjzp7hMKfUSbsxQaYRYmm/view?usp=sharing