Slide giới thiệu chương trình giáo dục màu pastel trẻ trung

Mã slide : E011

Màu chủ đạo : màu  pastel

Phong cách: trẻ trung

https://download.slide.com.vn/file/d/1emmJ9GGgof-5VS4y9PxxpwYX4U29BLGT/view?usp=sharing

  Slide chia sẻ cách quản lí thời gian màu cam nổi bật

Leave a Comment

You cannot copy content of this page