Mã slide : E011

Màu chủ đạo : màu  pastel

Phong cách: trẻ trung

https://download.slide.com.vn/file/d/1emmJ9GGgof-5VS4y9PxxpwYX4U29BLGT/view?usp=sharing