Mã slide : E004

Màu chủ đạo : xanh, vàng, hồng

Phong cách: Màu sắc

https://download.slide.com.vn/file/d/1ojBNr_6f617DIJk9TbL1NlihuLLQZVs9/view?usp=sharing