Slide giáo dục nhiều màu sắc

Mã slide : E004

Màu chủ đạo : xanh, vàng, hồng

Phong cách: Màu sắc

https://download.slide.com.vn/file/d/1ojBNr_6f617DIJk9TbL1NlihuLLQZVs9/view?usp=sharing

  Slide phương pháp tiếp cận quảng cáo kĩ thuật số màu xanh năng động

Leave a Comment

You cannot copy content of this page