Mã slide : E017

Màu chủ đạo : màu pastel

Phong cách: sáng tạo

https://download.slide.com.vn/file/d/1EqXGuKbRmhwCsseDJd_DIAvlJYI7l2pc/view?usp=sharing